Här hittar du utrustning och vapen från äldre perioder

Kyrrasiärhjälm. 1500-1600-tal. Även förekommande bland fotfolk.

Hjullåspistol, svensk modell. 1600-tal.

Göingebössa/snapplåsbössa. Typen användes bland annat av friskyttar och snapphanar under 1600-talet. 

Halvrustning, pikenerare, fotfolk. Medeltid-1600-tal.

Flintlåspistol. Karolinsk M/1704.

Luntlåsmusköt, svensk modell. 1500-1600-tal

Hjälmkrossare. Medeltid - 1600-tal.

Luntlåsmusköter och gafflar för utfyllnad/action-scener.

Vi har konstruerat luntlåsbössor med inbyggd elektrisk avfyring. De laddas med små pyrotekniska satser som ger illusionen av kraftfull eldgivning. Effekterna kan varieras beroende på omständigheter (exempelvis med eller utan knall). Foto: Olof Lundell

Handgranat. 1500-1800-tal.

Kittelhjälm. Medeltid-1600-tal.

Stridshammare. Medeltid till 1600-tal.

Halvrustning. 1500-1600-tal.

Hillebarder. Medeltid till 1600-tal.

Exempel på värjor ur vårt rekvisitaförråd.

Kittelhjälm. Medeltid-1600-tal. Lättviktsmodell.

Exempel på olika modeller av historiska dolkar ur vårt rekvisitaförråd.

Bröstharnesk. Medeltid-1600-tal.

Korgvärja. 1500-1600-tal.

Spjut & pikar. Längd 3-3,5 m.

Pikenerarhjälm. 1500-1600-tal. 

Armborst, licensfritt utförande.

Flintlåsmusköt 1600-1700-tal. Med eller utan bajonett.

Musköter byggda för lite mer ovarsam hantering och krävande (stunt-) scener. 

Harnesk. Lättvikt (plastmaterial) för stunt och statister. 

Pikenerar- & kyrassiärhjälm. 1500-1600-tal.

Olika typer av sablar och värjor ur vårt rekvisitaförråd.

Pyritlåspistoler ("Doglocks"). 1600-tal. 

Artilleripjäs av typen nickhake, 1400-1700-tal.

Morionhjälm. 1400-1600-tal.

Flintlåspistol.

Flintlåspistol.

Flintlåspistol.

Flintlåspistol.

Vi hjälper gärna till med rådgivning rörande vapen, utrustningsdetaljer och setdressing inför projekt med historisk inriktning. En del av företaget är involverad i slagfältsarkeologi och krigshistorisk forskning. Läs mer om detta på hemsida:

http://bwkconsulting.hemsida24.se